Loading ...

Projekt podstawowy

To projekt, który zawiera wszystkie elementy PROJEKTU KOMPLEKSOWEGO bez wyboru elementów wyposażenia mieszkania.


NADZÓR AUTORSKI

Na Państwa życzenie nad wykonywanym projektem sprawujemy nadzór autorski. Są to spotkania z wykonawcami w celu omówienia projektów i ustaleniu szczegółów wykonawczych oraz wizyty na budowie w celu sprawdzenia zgodności realizacji prac z projektami.