Loading ...

Oferta

PIERWSZE SPOTKANIE
Pierwsze spotkanie ma na celu przeprowadzenie analizy potrzeb inwestora, zebranie szczegółowych informacji odnośnie upodobań, oczekiwań oraz preferencji wobec przyszłego wnętrza, oraz określenie założonego budżetu na ten cel.

Spotykamy się w najdogodniejszym dla Państwa terminie. Najlepiej w lokalu, którego projekt ma dotyczyć. Spotkanie jest całkowicie bezpłatne i niezobowiązujące. Obydwie strony przedstawiają swoje oczekiwania, potrzeby i preferencje odnośnie wnętrza oraz zakresu współpracy.

PODPISANIE UMOWY
Podpisując umowę określamy między innymi zakres naszej pracy, termin wykonania projektu, ustalamy daty oddania poszczególnych etapów projektu jednocześnie ustalając etapy płatności i koszty całego projektu.

PRACA PROJEKTOWA
W zależności od Państwa potrzeb i oczekiwań możemy wykonać następujące prace projektowe:


» PROJEKT KOMPLEKSOWY « » PROJEKT PODSTAWOWY « » PROJEKT KONCEPCYJNY «